Welcome to the YazdPaint website!

تولید رنگ های ترافیکی

رنگهای ترافیکی تولید شده در این شرکت از نوع ترموپلاستیک سرد یا کلرکائوچو می باشد و در حال حاضر با وزارت راه و ترابری و شهرداریها همکاری می نماییم

ادامه مطلب

تولید رنگ های صنعتی

در حال حاضر جهت سازه های صنعتی انواع رنگهای اپوکسی ، پلی یورتان ، زینگ فسفات ، زینگ ریچ ، رنگهای سوله و مابقی رنگهای سفرشی را تولید می نماید

ادامه مطلب

تولید رنگ های ساختمانی

شرکت یزد رنگ در حال حاضر برای داخل و خارج ساختمان رنگهای روغنی ، مات ، پلاستیک و رنگهای آکرلیک براق ، نیمه براق و مات را تولید می نماید

ادامه مطلب

محصولات