شرکت یزد رنگ


يزد- 17 كيلومتري جاده ی يزد- تهران، روبروي فلكه ولایت جنب كارخانه گچ يزد


تلفن تماس

تلفن: 3-2622-0353527
فاكس: 5622-0353527

با ما در ارتباط باشید